mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Tavoitteellinen kasvatusjärjestö

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Partiotoiminnan ydin on partio-ohjelma, joka perustuu partion arvoihin ja ihanteisiin. Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla ja sen avulla pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet. www.partio.fi

Partio pyörii vapaaehtoisten voimin

Lippukunnassa toimintaa järjestetään vapaaehtoisten voimin, eli meillä kukaan ei saa varsinaista palkkaa. Lippukunnassa toiminta tapahtuu ikäkausiryhmissä, jossa ohjaajina toimivat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset.

Ja jotta toiminnasta pystymme järjestämään laadukasta, partio-ohjelman mukaista kasvatustoimintaa, otamme mielellämme vastaan innokkaita uusia ryhmänvetäjiä. Sinulla ei tarvitse olla taustalla vuosien partiotaustaa, vaan riittää innokas ja motivoitunut asenne.

Viikkotoimintaa

Yleisesti ryhmät kokoustavat kerran viikossa. Päivä, ajankohta sekä kokouspaikka riippuu pitkälti ryhmää vetävästä aikuisesta. Suurin osa ryhmistä kokoustaa arki-iltaisin, mutta pari ryhmää kokoustaa myös lauantai aamupäivisin. Ryhmät, ja niiden esittelyt löytyvät täältä meidän omilta sivuilta. Kolotapaamisissa leikitään, pelataan ja suoritetaan partio-ohjelman määräämiä harjoituksia ikäkaudesta riippuen ja sen toteutuksesta vastaa ryhmänvetäjä. Partio-ohjelma määrittää mitä aktiviteetteja tulee puolen vuoden aikana suorittaa, mutta toki jokainen ryhmänvetäjä on hieman erilainen, ja sitä kautta jokainen ryhmäkin. Tapaamisia järjestetään pääasiassa syksystä kevääseen, poissulkien koulujen loma-ajat.

Leirejä ja retkiä

Meillä Kärpissä järjestetään vuoden aikana viikkotoiminnan lisäksi muutakin. Osallistumme seurakunnan ja Kärkölän kunnan tapahtumiin sekä järjestämme omia retkiä ja leirejä. Retket ja leirit voivat olla koko lippukunnalle tarkoitettuja tai kohdistettuna eri ikäkausille. Kesäisin järjestetään lippukuntaleiri, mikä on vähintään kolme yötä kestävä tapahtuma.

Leirien hinta riippuu oleellisesti sen sijainnista, kestosta ja ohjelmasta. Yleensä omat retket ovat hinnaltaan 10-40 euron arvoisia. Valtakunnallisten leirien hinta saattaa nousta yli 200 euroon, mutta lippukunta järjestää tällöin erillisen varainkeruun sukkien tai keksien muodossa. Varainhankinnan ansiosta lippukunta voi halutessaan tukea leirille lähteviä.

Suomen Partio 20210909 VALOKUVAAJA MARI LEHTISALO 07